Boxers van het Twentse Ros
Boxerkennel van het Twentse Ros
 

Amsterdam Winner 2017

  • Facciabella van Chakrabox, dochter van Messi. Jeugd winster Amsterdam 2016
  • Glenn van het Kleine Wold, zoon van Badr Jeugdwinner Amsterdam 2016 en beste jeugd.
 

Nakomelingen van Messi en Badr worden jeugdwinner en Jeugdwinster Amsterdam 2016

Trots op Facciabella van Chakrabox en Glenn van het kleine Wold, Facciabella ''Girly'' en Glenn wonnen beiden hun klassen en werden daarmee bekroond tot Winner en Winster van de jeugdklassen in Amsterdam.

Girly is een dochter van Olympico's D'esglai ''Messi'' en Glenn is een zoon van onze Bernd ''Badr''

Van harte gefeliciteerd Chantal Kramer en Wim van Lente.

 

Super results for ''Messi''Olympico's D'esglai and ''Badr'' Bernd offspring Facciabella van Chakrabox en Glenn van het kleine Wold, both became the titel of Youthwinner Amsterdam 2016, congrats Chantal Kramer and Wim van Lente, we are very proud.

 

internetsite png.png

Hallo, en welkom op onze website.

Op deze manier willen we u aan ons en onze boxers voorstellen.

Onze passie..........

Ik wens u veel kijk en lees plezier.

Heeft u interesse voor een boxerpup?

Zoals u natuurlijk verwachtingen heeft, en zou moeten hebben betreffende de fokker, gezondheidsonderzoeken en uitslagen van de ouderdieren en stamboom kombinatie van uw aankomende pup, hebben wij dit als fokker natuurlijk ook richting de geïnteresseerden.

Zo willen wij er zeker van zijn dat het een weloverwogen beslissing is en er genoeg tijd gestoken wordt in de opvoeding van de pup etc.
U begrijpt, wij willen dan ook, alvorens over te gaan tot een eventuele reservering, eerst nader kennismaken.
Al onze pups groeien op binnen ons gezin en verblijven vanaf de geboorte in een daarvoor speciaal ingerichte kraamkamer, waar ze in alle rust de eerste 3 weken doorbrengen met de moeder.

na die 3 weken verhuizen ze naar de woonkamer, waardoor ze optimaal gesocialiseerd zijn, en alle geluiden en omstandigheden in het dagelijkse leven als normaal ervaren.

Onze pups zullen niet eerder dan rond de 9 weken het nest verlaten, dit gezien het feit dat alle pups rond de 9 weken een uitgebreid hart echo doppler onderzoek ondergaan, en dit eerder niet mogelijk is.
De pups gaan dus uitgebreid onderzocht door de dierenarts, gechipt door de raad van beheer en dus met stamboom, hart getest (met officieel papier), goed gesocialiseerd, ingeënt en met herhaalde ontworming mee met de nieuwe baasjes.
Ook ontvangt u een uitgebreide informatiemap met o.a. alle gezondheidsresultaten en alle kopieën van de officiële documenten behorende bij de ouderdieren en de pup.
Een leuk puppypakket, speeltjes en voer voor de eerste tijd krijgt u ook mee.
Heeft u verder nog vragen, aarzel niet en bel.

Om op onze puppylijst geplaatst te worden, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u telefonisch kontakt met ons opneemt, door dit persoonlijke contact hebben wij en U een eerste indruk, en plaatsen u dan graag vrijblijvend op onze lijst.

Wij zijn lid van de Nederlandse en Duitse Boxerclub.

Meer info vind u onder de kop 

pups, pups verwacht/pups geboren

 
Duitsland_vlagThumbnail.png

Hallo, und herzlich willkommen auf unserer Website.

Auf dieser Seite möchten wir uns und unsere Boxer vorstellen, wer wir sind und unsere Vision der Boxer Zücht.

Gesundheit, Wesen und aussehen.

Wir wünschen Ihnen viel Lese-und Sehvergnügen, und vergessen Sie nicht, eine Nachricht in unser Gästebuch zu hinterlassen.

Mit einem Mausklick auf ein Bild, wird es auf Ihrem Bildschirm vergrößert.

 

Sie sind an einem Welpe aus unserer Zucht interessiert?

Sie haben offensichtlich den Erwartung, und sollten das auch haben auf der Züchter-, Gesundheits-Studien und Ergebnisse der Eltern von Ihren zukünftigen Welpe, natürlich haben wir dies als Züchter gegenüber den Interessenten auch.
Also, um sicher zu sein, dass es sich um eine gut überlegte Entscheidung handelt, und Sie haben genug Zeit und Raum für die Erziehung und Ausbildung der Welpe, usw.
verstehen Sie, das wir daher, bevor einer Reservierung an zu nehmen, die interessierten kennen lernen möchten.
Unsere Welpen werden um die 9 Wochen sein, wenn sie uns verlassen, aufgrund der Tatsache, dass alle Welpen ein Herz-Ultraschall-Doppler-Untersuchung untergehen.
Die Welpen werden ausführlich vom Tierarzt untersucht, Herz getestet, gut sozialisiert, geimpft und wiederholt entwurmt, bevor sie uns für den neuen Besitzern verlassen werden.
Darüber hinaus erhalten Sie eine ausführliche Broschüre mit allen gesundheitlichen Untersuchungen, und einschließlich aller Kopien von allen offiziellen Dokumenten den Eltern und den Welpen.
Eine niedliche Welpen Pack, Spielzeug und Futter kommen noch dazu.
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, wir sind telefonisch erreichbar und sprechen deutsch.

Der erste Kontakt ist uns sehr wichtig, damit wir uns schon im Vorfeld ein Bild über unsere zukünftigen Besitzer unserer Babys machen können.

 
British_flag_02.png

Hello and welcome to our website

On this site we would like to introduce you to our boxers, who we are and what our vision is to the breed.

Ofcourse we want to preserve the typical boxer character.

We wish you a lot of reading and viewing pleasure, and do not forget to sign our guestbook.

By clicking your mouse on a picture, it will be magnified on your screen.

 

 

You are interested in a puppy from our kennel?

As you obviously have expectations and should have on the breeder,health studies and results of the parents of your prospective puppy, ofcourse we have this as a breeder towards the interested parties too.
So, to be sure that it is an well considered decision and you have enough time, space to spent for educating and train the puppy, etc.
You understand, we would therefore, before proceeding with any reservation, get acquainted with the interested parties.
Our pups will be around 9 weeks when they leave , due to the fact that all pups will undergo a cardiac ultrasound Doppler examination.
The pups will be extensively studied by the veterinarian, heart tested (official paper), well socialized, vaccinated and with repeated deworming before they will leave for the new owners.
You will also receive a detailed brochure with all health outcomes, and including all copies of all official documents belonging to the parents and the puppy.
A cute puppy pack, toys and food for the first time you get along.
If you have further questions, do not hesitate to call or email.