Boxers van het Twentse Ros
Boxerkennel van het Twentse Ros
 

Pups

Op dit moment verwachten wij geen pups.

Wij leggen GEEN wachtlijst aan,  u kunt zich vrijblijvend op de homepagina rechtsbovenaan inschrijven voor de puppymailingslijst.

Als er nieuws is omtrent te verwachten nesten wordt u middels mail op de hooogte gehouden.

 

 

Pups geboren en pups verwacht

Heeft U interesse voor een pup uit onze kennel?

Zoals u natuurlijk verwachtingen heeft, en zou moeten hebben betreffende de fokker, gezondheidsonderzoeken en uitslagen van de ouderdieren en stamboom kombinatie van uw aankomende pup, hebben wij dit als fokker natuurlijk ook richting de geïnteresseerden.

Zo willen wij er zeker van zijn dat het een weloverwogen beslissing is en er genoeg tijd gestoken wordt in de opvoeding van de pup etc.
U begrijpt, wij willen dan ook, alvorens over te gaan tot een eventuele reservering, eerst nader kennismaken.
Al onze pups groeien op binnen ons gezin en verblijven vanaf de geboorte in een daarvoor speciaal ingerichte kraamkamer, waar ze in alle rust de eerste 3 weken doorbrengen met de moeder.

na die 3 weken verhuizen ze naar de woonkamer, waardoor ze optimaal gesocialiseerd zijn, en alle geluiden en omstandigheden in het dagelijkse leven als normaal ervaren.

Pas na 6 weken gaan we in overleg met u over tot een definitieve reservering, dit daar eerder nog niet veel bekend is van het karakter van de pup, en deze uiteraard optimaal moet aansluiten bij de nieuwe situatie.

Onze pups zullen niet eerder dan rond de 9 weken het nest verlaten, dit gezien het feit dat alle pups rond de 9 weken een uitgebreid hart echo doppler onderzoek ondergaan, en dit eerder niet mogelijk is.


De pups gaan dus uitgebreid onderzocht door de dierenarts, gechipt door de raad van beheer en dus met stamboom, hart getest (met officieel papier), goed gesocialiseerd, ingeënt en met herhaalde ontworming mee met de nieuwe baasjes.

Een leuk puppypakket, speeltjes en voer voor de eerste tijd krijgt u ook mee.
Heeft u verder nog vragen, aarzel niet en bel.

Houdt u dus de site goed in de gaten, als we bevestigd krijgen middels een echo dat we een teef dragend hebben, vermelden we dit op de site en wordt de wachtlijst geopend.

Plaatsing op deze lijst is uiteraard geheel vrijblijvend en verzekerd u dan ook niet automatisch dat er een pup beschikbaar zal komen.

Bij 10 inschrijvingen sluiten we de lijst.

Om op deze lijst geplaatst te worden, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u telefonisch kontakt met ons opneemt, door dit persoonlijke contact hebben wij, en U een eerste indruk, en plaatsen u dan graag vrijblijvend op onze lijst.

Wij zijn lid van de Nederlandse en Duitse Boxerclub.

 

Onze pups buiten in hun eigen speeltuin

 

Hieronder vind u de pups die wij verwachten, en de pups inmiddels geboren.

Pups verwacht

Pups geboren

Wij wensen u veel kijk plezier.

Interessant nieuws!!

Inmiddels hebben wij 86 pups laten testen door een cardioloog middels een officiele kleuren echo doppler harttest (CC)

waarbij 3 pups een nog mooie score van hart 1 kregen, en maar liefst 83 pups hart 0, wij zijn hier natuurlijk heel trots op.

Van deze pups zijn inmiddels meer dan 40 boxers op volwassen leeftijd weer getest, en al deze uitslagen zijn praktisch hetzelfde gebleven, met in sommige gevallen een minimale afwijking van minder dan 10% naar beneden of naar boven.

Wij zijn dus 100% overtuigd dat deze test bij de pups wel degelijk zinvol is :) en gaan hier zeker mee door.

 

 

Heeft U interesse voor een pup uit onze kennel?

Zoals u natuurlijk verwachtingen heeft, en zou MOETEN hebben betreffende de fokker, de huisvesting van de moeder en haar pups, gezondheidsonderzoeken en gezondheidsuitslagen van de ouderdieren van uw aankomende pup, hebben wij dit als fokker natuurlijk ook richting de geïnteresseerden.
Zo willen wij er zeker van zijn dat het een weloverwogen beslissing is en er genoeg tijd gestoken wordt in de opvoeding van de pup etc.
U begrijpt, wij willen dan ook, alvorens over te gaan tot een eventuele reservering, eerst nader kennismaken.

Om op onze puppylijst geplaatst te worden, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u telefonisch kontakt met ons opneemt,door dit persoonlijke contact hebben wij, en U een eerste indruk, en plaatsen u dan graag op onze lijst.


Al onze pups groeien op binnen ons gezin en verblijven vanaf de geboorte in een daarvoor speciaal ingerichte kraamkamer, waar in alle rust de eerste 3 weken doorbrengen met de moeder, en een van ons die gedurende die tijd s'nachts bij de moeder en pups slaapt, en overdag alles volgt via een speciale kamera.

na die 3weken verhuizen ze naar de woonkamer, waardoor ze optimaal gesocialiseerd zijn, en alle geluiden en omstandigheden in het dagelijkse leven als normaal ervaren.

Onze pups zullen niet eerder dan rond de 9 weken het nest verlaten, dit gezien het feit dat alle pups rond de 9 weken een uitgebreid hart echo doppler onderzoek ondergaan, en dit eerder niet mogelijk is.
De pups gaan dus uitgebreid onderzocht door de dierenarts, hart getest (met officieel papier), goed gesocialiseerd, ingeënt en met herhaalde ontworming mee met de nieuwe baasjes.
Ook ontvangt u een uitgebreide informatiemap met o.a. alle gezondheidsresultaten en alle kopieën van de officiële documenten behorende bij de ouderdieren en de pup.
Een leuk puppypakket, speeltjes en voer voor de eerste tijd krijgt u ook mee.
Heeft u verder nog vragen, aarzel niet en bel of mail.

Wij zijn lid van de Nederlandse en Duitse Boxerclub

 


Sie sind an einem Welpe aus unserer Zucht interessiert?

Sie haben offensichtlich den Erwartung, und sollten das auch haben vom Züchter-, angehend Gesundheits Ergebnisse der Eltern, haltung von Mama und von Ihren zukünftigen Welpe, natürlich haben wir dies als Züchter gegenüber den Interessenten auch.
Also, um sicher zu sein, dass es sich um eine gut überlegte Entscheidung handelt, und Sie haben genug Zeit und Raum für die Erziehung und Ausbildung der Welpe, usw.
verstehen Sie, das wir daher, bevor einer Reservierung an zu nehmen, die interessierten kennen lernen möchten.
Unsere Welpen werden um die 9 Wochen sein, wenn sie uns verlassen, aufgrund der Tatsache, dass alle Welpen ein Herz-Ultraschall-Doppler-Untersuchung untergehen.
Die Welpen werden ausführlich vom Tierarzt untersucht, Herz getestet, gut sozialisiert, geimpft und wiederholt entwurmt, bevor sie uns für den neuen Besitzern verlassen werden.
Darüber hinaus erhalten Sie eine ausführliche Broschüre mit allen gesundheitlichen Untersuchungen, und einschließlich aller Kopien von allen offiziellen Dokumenten den Eltern und den Welpen.
Eine niedliche Welpen Pack, Spielzeug und Futter kommen noch dazu.
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, wir sind telefonisch erreichbar, und sprechen Deutsch.

Wir würden uns, bevor wir einen Welpeninteressenten auf die Liste setzen, über einen telefonischen Kontakt sehr freuen.

 

 


You are interested in a puppy from our kennel?

As you obviously have expectations and should have on the breeder,health studies and results of the parents of your prospective puppy, ofcourse we have this as a breeder towards the interested parties too.
So, to be sure that it is an well considered decision and you have enough time, space to spent for educating and train the puppy, etc.
You understand, we would therefore, before proceeding with any reservation, get acquainted with the interested parties.
Our pups will be around 9 weeks when they leave , due to the fact that all pups will undergo a cardiac ultrasound Doppler examination.
The pups will be extensively studied by the veterinarian, heart tested (official paper), well socialized, vaccinated and with repeated deworming before they will leave for the new owners.
You will also receive a detailed brochure with all health outcomes, and including all copies of all official documents belonging to the parents and the puppy.
A cute puppy pack, toys and food for the first time you get along.
If you have further questions, do not hesitate to call or email.

 

Onze puppykamer/our puppyroom

 

Onze pups bij hun nieuwe familie.

 

Heel veel plezier, geluk en gezondheid van en met jullie nieuwe gezinsleden, en hartelijk bedankt voor het vertrouwen in onze boxers en kennel.